Night so Blue

Hamburg-Ottensen, Germany.

Advertisements